O spoločnosti

Finančné poradenstvo pre Vás…
Prečo mať finančného poradcu?
Milý čitatelia, v tomto článku sa nebudem oháňať odbornými výrazmi, ratingmi bánk či poisťovní, druhmi poistenia a už vôbec Vám nebudem tvrdiť, že poistenie treba a práve toto od tejto poisťovne je pre Vás to naj. Chcem upriamiť Vašu pozornosť na to, prečo je dôležitá funkcia rodinného finančného alebo poistného poradcu.
Pred rokmi som stretol krásnu mladú ženu. Mala rakovinu prsníka. Dovtedy úspešná žena, plná energie, sama vychovávala dieťa, v živote mala úspech, podnikala. No prišla choroba, liečenie stálo veľa, nemocenské nestačilo na základné potreby, nieto ešte na hypotéku. Chemoterapia ju oberala o sily, nevládala plnohodnotne pracovať a finančné problémy sa kopili. Vyhľadala ma, pretože nestíhala splácať hypotéku, potrebovala poradiť, ako preklenúť obdobie, kým chorobu ako-tak zvládne. Chcel som jej pomôcť, v tej dobe som už začal podnikať v sfére životného poistenia, hypoték a úverov. Mala uzavreté životné poistenie, na ktoré medzičasom i zabudla. Pri návšteve pobočky poisťovne jej nebolo vôbec vysvetlené na čo má nárok a akým spôsobom jej ešte môžu pomôcť. Dali jej do rúk formulár so slovami „vypíšte si a zašlite poštou na adresu centrály, do 30 dní Vám odpíšu….“. Vypísali a vytelefonovali sme spolu. Bola poistená na ženské choroby a zahŕňalo to i rakovinu prsníka. Dostala značnú sumu a ešte denné odškodné. V tej dobe beznádeje to bolo pre ňu ako zázrak. Vtedy som sa rozhodol venovať sa poisťovníctvu a finančníctvu ako rodinný finančný poradca. Nefungujem na inzerátoch, či reklamách. Moje referencie sú spokojní zákazníci, ktorí ma odporúčajú svojim rodinám a blízkym. Tú ženu dodnes považujem za svoju priateľku. Vyliečila sa a znovu podniká, rozširuje firmu a ja jej vybavujem podnikateľský úver. Doba „poisťovákov v maturitných oblekoch“ je preč. Poisťovne už upustili od náborovania davov a stavili na profesionalitu. Pri množstve finančných produktov, ktoré finančný trh ponúka to bola zákonitá cesta. Poradca dnes musí absolvovať skúšky, aby mohol začať vykonávať činnosti priamo stanovené zákonom a kontrolované Národnou bankou Slovenska. Jeho práca nekončí podpisom poistnej zmluvy, tá najdôležitejšia úloha je pomôcť Vám, klientom, ak nastane poistná udalosť. Pri úraze či chorobe by to mal byť práve on, ktorý zauvažuje za Vás a zhodnotí všetky reálne možnosti. Mnohokrát je to nad rámec pracovného času a vzťahu. Je oveľa viac zainteresovaný na riešení Vašich záležitostí, než cudzí človek sediaci za prepážkou, končiaci pracovný čas o 18.00. Správny rodinný finančný poradca koná v rámci priateľstva a toho, že je takpovediac „súčasťou Vašej rodiny“.